DIVERZANT

HRA

Základné rozlišenie miesta kde sa hrá je : OSB - open space battle - otvorené priestranstvá , CQB - Close quarter battle - uzavreté / ohraničené priestory .

Ďalej rozdeľujeme hry podľa spôsobu boja :

DM - Death match - hrajú hráči v štýle "každý proti každému" a hrá sa pokiaľ neostane posledný hráč .
TDM - Team death match  - je obdoba DM s rozdielom že sú hráči rozdelený do teamov s cieľom eliminovať "nepriateľský" team .
CTF - Capture the flag - inak povedané "boj o zástavu" . Dva teamy sa snažia ukradnúť vlajku tomu druhému alebo ju zśkať skôr z určitého bodu ako "nepriateľský" team .TS - Time shift - hrá sa o to ktorý team udrží dlhšie daný bod pred súperom a je časovo meraný - neskôr prehodnotený kto je výťazom boja . Takých bodov v hre môže byť viac .