DIVERZANT

VYMPEL

Jednotka Vympel vznikla 19. augusta 1981 pod bývalým KGB, teda tearz FSB špecializovaná pre hĺbkový prienik za nepriateľskú líniu, sabotáže, špeciálnu ochranu ambasád a špionáž, medzi úlohy tejto jednotky patrilo i prebudenie siete "spiacich" agentov v nepriateľských krajinách. Jednotka bola premenovaná zrejme na jednotku Vega a prešla reorganizáciou. Zameraná je teraz najmä na proti teroristické operácie, mapovanie teroristických štruktúr a likvidáciu organizátorov. Má i dôležité úlohy pri nácvikoch a simuláciách teroristických útokov na strategické objekty, kedy sú v úlohe teroristov využívajú improvizované prostriedky. Takto sa podieľajú na ochrane objektov zvláštnej dôležitosti, pri bezpečnostnom poradenstve. Medzi dohady o činnosti jednotiek Vega patrí i zajatie vodcu Čečenských bojovníkov Salmana Radujeva v marci 2000. Podmienky na prijatie do jednotky Vympel boli a sú veľmi náročné. Základnou požiadavkou okrem fyzickej zdatnosti bolo i ovládanie cudzích jazykov, každý z členov jednotky musel ovládať 2 – 3 cudzie jazyky, aby tak mohol byť nasadený v zahraničí a Každý musel mať vysokoškolské vzdelanie. I tieto podmienky zabezpečili, že Vympel si veľmi rýchlo získal veľmi dobrú reputáciu medzi špeciálnymi jednotkami.
Hlavná „kostra“ jednotky Vympel bola budovaná na základe mužov, ktorí už mali skúsenosti z bojov v Afganistane. Príslušníci jednotky boli podporovaný v samovzdelávaní a ďalšom štúdiu aby tak podporovali novátorstvo v jednotke. Takže denne sa zdokonaľovali nielen v bojových znalostiach ale i v štúdiu vied, geografie, cudzích jazykov a zdokonaľovaním sa v bojovej taktike v sťažených podmienkach. Medzi úlohy jednotky Vympel patrili najmä; organizovanie prieskumu, podvratných operácií, výcvik a rozširovanie sietí pratizánskych jednotiek v tyle nepriateľa, záchrana zajatých ruských občanov a ich dopravenie späť a v nie poslednom rade i likvidácia strategických objektov nepriateľa (elektrární, ropovodov, komunikácií a pod.).